Bijlmer Centrum

Logopedie

Heeft u problemen met praten of maakt u zich wel eens zorgen om de spraak of taalontwikkeling van uw kind? Vraagt u zich af of de logopedist iets voor u zou kunnen betekenen? De onderstaande lijst zou u kunnen helpen om te bepalen of logopedie zinvol kan zijn voor u of uw kind.
Logopedisten werken aan het verbeteren van de communicatie. Ze onderzoeken, begeleiden en behandelen stoornissen op het gebied van taal, eten en drinken, mondgedrag, spraak, adem, stem en gehoor. Ook geven zij preventieve adviezen aan o.a. beroepssprekers, toneelspelers en zangers.

Taal:

 • taalontwikkelingsproblemen, zoals een kleine woordenschat, moeite hebben met zinnen maken of een verhaal vertellen, of de taal niet goed begrijpen
 • totale communicatie (gebaren, pictogrammen, foto’s e.d.)
 • dyslexie (lees- en schrijfproblemen)

Spraak:

 • stotteren
 • broddelen
 • hoog spreektempo
 • slissen/ lispelen (interdentaliteit)
 • articulatiestoornissen (bepaalde klanken niet of moeilijk uit kunnen spreken)
 • neusspraak
 • onduidelijk spreken

Mondmotoriek, eten en drinken:

 • overgevoeligheid in het mondgebied
 • open mondgedrag
 • eet- en drinkproblemen
 • duim-, vinger- of speenzuigen
 • slikproblemen
 • afwijkende gebitsstand door afwijkende slik (OMFT)

Adem/stem:

 • adem- en stemproblemen
 • hese/ schorre stem
 • brok in de keel (globusklachten)
 • adembeheersing als voorbereiding op zingen
 • hyperventilatie