Bijlmer Centrum

Kwaliteit

Wij werken o.a. volgens de ‘Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg’ (BIG), de ‘Wet kwaliteit, klacht en geschillen zorg’ (Wkkgz), de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG).

Daarnaast voldoen wij aan de recentste kwaliteitseisen, staan allemaal geregistreerd in het ‘kwaliteitsregister paramedici’ en we hebben in oktober 2021 opnieuw succesvol de vrijwillige kwaliteitstoets behaald, die drie jaar geldig is.

Privacy

Wij verwerken medische gegevens van onze cliënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. In onze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen met Irene Kinds-Noordijk of Monique Starr.