Bijlmer Centrum

Kosten

Logopedie wordt vergoed vanuit het basispakket van de ziektekostenverzekering.

Voor kinderen tot 18 jaar geldt dat de logopedische behandeling volledig vergoed wordt.

Voor volwassenen geldt dat er eerst aanspraak gemaakt wordt op het eigen risico (€ 385,- in 2024). Als u uw eigen risico heeft gebruikt (voor logopedie of andere zorgkosten) dan wordt de rest van de logopedische zittingen volledig vergoed door de ziektekostenverzekeraar.

LET OP: We hebben met bijna alle ziektekostenverzekeraars een contract, slechts met een enkele zorgverzekeraar niet (Overzicht zorgverzekeraars 2024). Dat kan betekenen dat u een eigen bijdrage moet betalen. In sommige gevallen betaalt u geen eigen bijdrage en wordt de logopedie wel vergoed, ook als wij geen contract hebben. Dit is afhankelijk van uw polis en verschilt per verzekeraar. Wilt u meer weten over uw situatie, neem dan contact op met ons.

Mocht u uw afspraak niet na kunnen komen, dient u minimaal 24 uur van te voren contact met ons op te nemen. Anders worden de kosten bij u in rekening gebracht.
Eerste keer: 5 Euro
Tweede keer: 20 Euro
Vanaf de derde keer: 30 Euro
Mocht u ondanks meerdere aanmaningen uw factuur niet betalen, dan zien wij ons genoodzaakt de facturen ter incasso over te dragen aan Medicas Incassobureau (betalingsvoorwaarden).

Voor elke cliënt wordt er een logopedisch onderzoeksverslag bij start, eventueel een tussentijds evaluatieverslag en in ieder geval een eindverslag geschreven. Deze verslaglegging is onderdeel van de behandeling.

———–

Als er behoefte bestaat aan uitgebreidere informatie bijvoorbeeld t.b.v. een aanvraag voor REC-2-/ Passend Onderwijs, dan mag dit niet in rekening gebracht worden bij de ziektekostenverzekering. De ziektekostenverzekering beschouwt dit namelijk als onderwijsgerelateerde kosten. De kosten worden daarom in rekening gebracht bij de aanvragende instantie. Ook het bijwonen bij een overleg, zoals een zorgbreedteoverleg, wordt apart gefactureerd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de praktijkhouders.